E-shop

MARWIN v.o.s. - o společnosti

MARWIN v. o. s. se sídlem v Hynčicích nad Moravou je soukromou společností, zabývající se zemědělskou prvovýrobou. Byla založena 8. dubna 1993 a svoji činnost zahájila 1. května 1993 v katastrech obcí Hynčice nad Moravou, Potůčník, Prameny, Kopřivná, Lužná u Hanušovic, Bratrušov, Vysoké Žibřidovice, Vysoká u Malé Moravy a Žleb. Z celkové původní výměry 2.230 ha obhospodařuje společnost v současné době 1.130 ha a téměř 98 % výměry tvoří louky a pastviny.

Od svého vzniku prošla společnost výraznou restrukturalizací. Počet zaměstnanců byl snížen z počátečních 75 v roce 1993 na současných 29. Ekonomicky neefektivní výroby ať z titulu klimatických podmínek či změněné situace na trhu (pěstování obilovin, lnu, brambor, chov prasat, výroba mléka) byly postupně nahrazeny nákladově méně náročnou extenzivní výrobou hovězího masa a produkcí zástavového skotu, které tvoří stěžejní oblast ekonomiky společnosti. Doplňující, pro zdejší podhorskou výrobní oblast charakteristický, je i chov ovcí. Stádo o velikosti 280 ks je určeno především pro produkci jatečných jehňat. V souladu s perspektivou využití regionu pro turistiku a aktivní odpočinek se společnost zabývá i chovem koní. V současnosti se specializuje na odchov plemene Welsh Cob. V chovu všech hospodářských zvířat je preferován pastevní odchov a přirozená plemenitba.

Charakter rostlinné výroby je zcela zaměřen na produkci objemných krmiv a zabezpeční krmivové základny pro chovaná zvířata na zimní období. Dle potřeby jsme schopni zabezpečit i drobné služby pro okolní farmáře a instituce. Klimatické podmínky a dosavadní struktura zemědělské výroby daly předpoklad přechodu na ekologické zemědělství. Od 1.1.1999 hospodaří společnost v režimu ekologického hospodaření na celé své výměře.

Nosným programem společnosti je tradiční pastevní odchov hospodářských zvířat v oblasti podhůří Jeseníků s důrazem na zavádění ekologických forem hospodaření a moderních pastevních technologií při respektování principů ochrany přírody a krajiny s jejím využitím k rekreačním účelům.

 


Úvod  |  Hřebčín Pretoria  |  Živočišná výroba  |  Rostlinná výroba  |  E-shop  |  Fotogalerie  |  Kontakty

© 2013 MARWIN v.o.s.