E-shop

Živočišná výroba

Chov skotu

Chov skotu má v České republice staletou tradici a v minulosti byla využívána kromě produkce mléka a hovězího masa i jeho tažná síla.

Ve 30 letech 20 století docházelo u našich chovatelů ke snahám po sloučení všech rázů a skupin strakatého skotu chovaného na území republiky a k jejich křížení s jinými plemeny i fylogeneticky nepříbuznými. Šlechtění bylo zaměřeno na produkci mléka a mléčného tuku s malým důrazem na produkci masa a jeho kvalitu. V současné době však není produkce mléka v podhorských oblastech rentabilní, a proto od této produkce v roce 1999 upustila i společnost.

Společnost má základní stádo matek, které čítá 260 ks, původně českého strakatého plemene, které bylo ale postupně překříženo masnými plemeny. Nejdříve plemenem Hereford a Masným Simentálem a od roku 2000 se začalo křížit s masnými plemeny Blonde d´Aquitaine a Piemontese, které jsou společností používané v přirozené plemenitbě dodnes.

Telata z těchto spojení produkují velmi kvalitní hovězí maso. Plemeno Piemont pochází z podhůří italských alp a pro svou nenáročnost z hlediska chovu a výživy a pro svou adaptabilitu se velmi rychle rozšiřuje do dalších zemí. Jejich maso má výtěžnost okolo 67% a má nejnižší obsah cholesterolu ze všech hovězích mas.

Pastevní areály pro náš skot mají rozlohu cca 500 ha a jsou rozděleny na farmu v Hynčicích nad Moravou a ve Vysokých Žibřidovicích. K těmto farmám se pak vždy v zimě připojují farmy v Kopřivné a ve Žlebu jako zimoviště pro jalovice. Pastevním způsobem chovu umožňujeme zvířatům jejich přirozené chování, pohyb venku, jejich zdravý růst, vývoj a reprodukci. Zásahy člověka omezujeme na minimum (zdravotní dohled, veterinární zákroky apod.). Na pastvinách zachováváme ekologicky stabilizující krajinné prvky, jako jsou meze, remízky, které zvířata používají jako úkryt před nepříznivými povětrnostními podmínkami.

Pro zajištění vlastního zdroje krmiv používáme osiva z ekologických farem bez chemických ošeření a následných uměle vyráběných hnojiv.

Zemědělská společnost M A R W I N, v.o.s. získala na celou svou produkci certifikát „Produkt ekologického zemědělství“, který garantuje ekologicky šetrnou výrobu a zdravotní nezávadnost našich produktů.Úvod  |  Hřebčín Pretoria  |  Živočišná výroba  |  Rostlinná výroba  |  E-shop  |  Fotogalerie  |  Kontakty

© 2013 MARWIN v.o.s.